PEKKA HANNULA Visual Artist - Printmaker pekka.hannula [ät] hotmail.com
+358 40 5001295
@luovuksissa

ETUSIVU GRAFIIKKA KOLLAASI PIIRROSJUMPPA KAUPPA INFO TAIDEAITAT CV BLOGI
Pekka Hannula /

Taidegrafiikan vedosten merkinnät

Vedossarjat ja yleistä vedosten merkinnöistä

Taidegrafiikka on monistettavaa taidetta. Teos valmistetaan painolaatalle, josta otetaan yksi vedossarja. Normaalisti vedoksia otetaan korkeintaan muutamia kymmeniä, jottei taidegrafiikan uniikkia luonnetta kadoteta. Yli 100 vedosta ylittäviä sarjoja ei suositella otettavaksi. Taidegrafiikan teoksista tulisi löytyä numerointi kuvan alta vasemalta. Esimerkiksi 4/20 mikä tarkoittaa että työstä on otettu 20 vedosta ja kyseessä on sarjan 4. vedos. Numeroinnin kanssa on usein jokin kirjanmerkintä, esim. 4/20 Tpl'a. Pieni vedossarja lisää hieman taidegrafiikan kiinnostavuutta sijoituskohteena.

a tergo

Termiä käytetään kun vedoksen merkinnät ja esim. signeeraus ovat vedoksen kääntöpuolella.

avant la lettre

Ransk. "ennen nimikirjoitusta". Vanhempaan taidegrafiikkaan liittyvä termi tarkoittaa sellaista vedosta, joka on otettu painolaatasta ennenkuin laattaan on kaiverrettu esim. taiteilijan ja kaivertajan nimet.

Bon a' tirer

Käytetään myös lyhennettä: B.A.T.. Tämä on vedos, jonka taiteilija ottaa ulkopuoliselle vedostajalle malliksi. Vedoksia on aina yksi, jota ei ole numeroitu.

E.A ja A.P

Épreuve d'artiste ja Artist's proof tarkoittavat ns. taiteilijasarjan vedoksia. Taiteilija voi ottaa omaan käyttöönsä pienen sarjan vedoksia. Taiteilijasarja saa olla enintään 10% varsinaisesta vedossarjasta ja myös taiteilijavedosten tulisi olla numeroituja. Esim. 2/3 E.A.. Numerointi voidaan tehdä myös ns. roomalaisin numeroin, II/III E.A..

E.v.

Silloin kun painolaatalta otetaan yksilöllisiä ja hieman toisistaan poikkeavia vedoksia, voidaan sarja merkitä ns. muunnelluksi sarjaksi, Edition variable tai édition variée. E.v. 1/7, E.v. 2/7 jne. Tällöin vedosten numerointi kuvaa muuntumisen eri vaiheita ja jokainen vedos on siis hieman erilainen. Muunnellussa sarjassa usein yhdistetään monotypiamenetelmiä varsinaisen laatan painojälkeen eri variaatioden aikaansaamiseksi.

H.C.

Hors Commerse tarkoittaa ei kaupallista vedosta, joka ei ole tarkoitettu myyntiin. H.C.-vedoksia saisi olla vai muutama ja nekin tulisi numeroida. Valitettavasti tästä ei ole yhtenäistä käytäntöä. Joskus käytetään myös Presentation Proof ilmaisua. Tämä sekoitetaan helposti ns. Vedostajan vedoksen kanssa, josta alempana.

Koevedos tai K.V.

Koevedoksilla etsitään ja testataan valmiille työlle sopivaa vedostustapaa ja oikeaa väriä. Merkitään Koevedos I, II jne.. Myös Test Proof tai Épreuve d'essai.

mitätöintivedos

Kun sarja on kokonaan vedostettu, otetaan tuhotusta laatasta vielä Cancellation Proof merkitty vedos. Tällä voidaan todistaa, ettei sarjasta enää voi ottaa vedoksia. Käytäntö mitätöinnin kanssa vaihtelee taiteilijakohtaisesti.

Monotypia

Monotypia on painolaatan avulla tehty ja taidegrafiikkaa muistuttava uniikkiteos. Painolaattana voidaan käyttää esim. kiillotettua kuparia tai pleksiä, jolle haluttu kuva ensin maalataan ja sitten painetaan. Käytännöt monotypioiden merkinnöistä vaihtelevat. Joko kirjoitetaan sana Monotypia tai käytetään 1/1 merkintää uniikkivedoksen tapaan. Teoksen voi myös signeerata aivan kuten minkä tahansa paperille tehdyn uniikkitaideteoksen.

vedostajan leima

Väritön taidegrafiikan vedokseeen puristettu leima, joka kertoo teoksen vedostajan tai kustantajan. Yleensä teoksen alla lähellä signeerausta tai teoksen takana. Vedoksen takapinnalla olevat leimat usein himmeällä painovärillä sävytettyjä, joskus myös numeroituja juoksevasti kynällä.

nimimerkki kuvassa, laatan painojäljen alueella

Laatalle kaiverrettu, painokuvan alueella oleva nimimerkki voi tarkoittaa taiteilijaa, levyn kaivertajaa, levyn painajaa tai kustantajaa. Yleinen vanhassa grafiikassa. Nykyisin nimimerkkejä tapaa lähinnä jäljennöksissä. Nykypäivän taiteilijat signeeraavat nimensä laatan painojäljen alle oikealle jokaiseen vedokseen erikseen. Ransk. Lettre, engl. Proof Before Letters.

P.P

Vedostajan vedos. Vedostaja saa jokaisesta vedostamastaan teoksesta itselleen yhden vedoksen. Käytetään myös Vedostajan vedos, Printer's proof tai esim. Prova di Stampatore jne. eri kielisiä merkintöjä tai vain taiteilijan kirjoittamaa omistuskirjoitusta.

Tpl'a

Jos taiteilija itse vedostaa teoksensa, niin hän merkkaa kirjaimet T.P.l'a numeroiden jälkeen. Käytännössä pisteet kuitenkin jäävät usein pois (esimerkiksi 12/30 tpla). Merkintä on lyhennys ranskan kielestä: tire'e par l'artiste, joka tarkoittaa "taiteilijan itsensä vedostama". Tpl'a merkintä voi myös lisätä teoksen kiinnostavuutta sijoituskohteena pitkällä aikavälillä.

työvedos

Työvedoksia otetaan työskentelyn aikana syövytysten jälkeen. Niiden avulla seurataan työn etenemistä. Merkintä joko Työvedos I, II jne. tai Épreuve d'état I, II jne.. Yleensä kuitenkin lyhyemmin I eta't, II eta't jne. Jotkut taidegraafikoista merkkaavat työvedokset vain T.V. tai eivät merkkaa niitä lainkaan. Työvedoksia ei nimittän yleensä säilytetä ja siksi merkintä tavoissa on vaihtelua. Joskus työvedoksilla kuitenkin esitellään työskentelyn eri vaiheita. Harvinaiset merkinnät Épreuve nature ja Épreuve retrousée liittyvät myös työ- tai koevedoksiin.

Uniikkivedos

Uniikkivedos on normaaliin tapaan valmistettu ja laatoilta painettu grafiikan teos, jota on vedostettu vain yksi kappale. Yleensä käytetään merkintää 1/1 kuvan alla vasemmalla.
VIIVASYÖVYTYS / ETSAUS
Lyhyesti viivasyövytyksen eli etsauksen historiasta ja tekniikasta.

TAIDEGRAFIIKAN SANAKIRJA
Taidegrafiikkaan liittyviä termejä, taidevedostamisen käsitteitä, sanoja, työmenetelmiä ym. taidegrafiikkaan liittyviä asioita.

TAIDEGRAFIIKKA SIJOITUSKOHTEENA
Pohdintoja taidegrafiikasta sijoituskohteena. Miten taidegrafiikan hinta mahdollisesti kehittyy pitkällä aikavälillä?

TAIDEGRAFIIKAN NETTIKAUPPA
Taidegrafiikan vedoksia myytävänä verkkokaupassa.